Team
Interactive Map. Roman Empire


Authors: Mikołaj Gładysz, Wojciech Witkowski, Jarosław Zulewski
Authors' cooperation: Joanna Peters
Project coordinators: Aleksandra Grygo, Mikołaj Gładysz
Editors: Aleksandra Grygo, Renata Korewo, Jerzy Gątarz
Producer: GRAFIDEA Jarosław Zulewski, Gdańsk
Online version creator: Michał Samujło


© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006

Production:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413